Venice Biennale 2011, Church of San Stae 

Mykola Zhuravel, artist, “Apiary” project:

The art project Apiary by Mykola Zhuravel combines images of a bee, a

beehive, a man and a temple. The artist creates a model of human

society. In this model the temple San Stae turns into the beehive and

the visitors turn into bees.

The bee that brings honey to the beehive symbolizes a man, who comes to the temple with love to neighbour. This is how we can achieve

harmonyinourworld.

 

**

Микола Журавель, художник, проект “Пасіка”:

Художній проект <<Пасіка>> Миколи Журавля об’єднує образи бджоли, вулика, людини та храму. Митець створює модель людського суспільства.

В цій моделі храм Сан Стае перетворюється на вулик, а відвідувачі на бджіл.

Бджола, що несе мед до вулика, символізує людину, яка приходить до храму з любов’ю до ближнього. В такий спосіб ми можемо досягти гармонію в нашому світі.

 

**

Николай Журавель,художник проект “ПАСЕКА” :

Художественный проект ” ПАСЕКА “Николая Журавля объединяет образы пчел, улья, человека и храма. Художник создает модель человеческого общества. В этой модели храм “Сан Стае” превращается в улей, а зрители в пчел.

Пчела несет мед в улей, символизирует человека, который

приходит в храм с любовью к ближнему. Так мы можем достигнуть гармонии в нашем мире.